Mężczyzna mający do wyboru działania zakupowe na ekranie tabletu

GAZ-SYSTEM jako Spółka o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju realizuje swoje zadania z poprzez wyłonionych w postępowaniach dostawców towarów i usług. Firma podlega Ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

Z dniem 1 lipca 2022 r. Spółka GAZ–SYSTEM S.A. wdraża nową platformę zakupową za pomocą której prowadzone będą postępowania publiczne oraz niepubliczne.

Nowa platforma znajduje się pod adresem: 
portal.gaz-system.pl

Logowanie do systemu następować będzie z wykorzystaniem bazy OnePlace, administrowanej przez firmę MarketPlanet - Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa do wstępnej rejestracji w bazie OnePlace MarketPlanet. Brak konta na wskazanej platformie uniemożliwi Państwu udział w postępowaniach zakupowych realizowanych przez Spółkę GAZ–SYSTEM S.A od 1 lipca 2022 roku.

Poniżej prezentujemy Państwu sposób dołączenia do nowego portalu zakupowego GAZ–SYSTEM S.A.:

  1. Klienci posiadający konto w OnePlace:
Aby połączyć się z platformą zakupową GAZ –SYSTEM S.A. należy zalogować się na swoim koncie na platformie OnePlace:

W zakładce „Usługi” należy wyszukać „System Zakupowy GAZ–SYSTEM S.A.”, użyć przycisku „POŁĄCZ”, oraz zaakceptować wymagane zgody RODO. Po wykonaniu powyższych czynności system automatycznie zmieni formę przycisku z dotychczasowej "POŁĄCZ” na docelową „WEJDŹ”.

Można również skorzystać z dedykowanego linku:
https://oneplace.marketplanet.pl/web/panel/uslugi/dodaj/-/platform/GAZSYSTEM, który przekieruje bezpośrednio na kafelek „GAZ-SYSTEM” w zakładce „Usługi”, gdzie należy zaakceptować wymagane zgody RODO.
 
  1. Klienci nie posiadający konta w OnePlace:
Aby dołączyć do bazy OnePlace należy wejść na stronę internetową https://oneplace.marketplanet.pl/rejestracja?supplier=GAZSYSTEM, a następnie wybrać przycisk „Zarejestruj za darmo”. Po otworzeniu strony internetowej, należy postępować zgodnie z kolejnymi krokami pojawiającymi się na ekranie. W przypadku problemów przy rejestracji konta prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta OnePlace pod numerem telefonu: +48 (22) 257 22 23. Konto w bazie OnePlace możecie Państwo utworzyć w dowolnym momencie, dołączenie do nowej platformy zakupowej GAZ–SYSTEM S.A. będzie możliwe od dnia 1 lipca 2022 r.  

Proces weryfikacji konta może trwać do 2 dni roboczych, zachęcamy do wcześniejszego utworzenie Państwa konta w platformie OnePlace.

Postępowania zakupowe uruchamiane do dnia 30 czerwca 2022 będą kontynuowane aż do ich zakończenia na obecnie funkcjonujących platformach zakupowych GAZ–SYSTEM S.A.

Dynamiczny System Zakupów Niepublicznych

GAZ-SYSTEM prowadzi kwalifikację dostawców w ramach Dynamicznego Systemu Zakupów Niepublicznych na dostawy wybranych materiałów i towarów. W ramach tego systemu Wykonawcy zgłaszają się i podpisują z GAZ-SYSTEM umowę ramową.

Po jej podpisaniu przy każdym zamówieniu konkurują z innymi Wykonawcami o dane zamówienie. Procedura kwalifikacji do tego systemu jest zawsze dostosowana do zamawianych towarów i materiałów.

Informacje o prowadzonych kwalifikacjach o Dynamicznego systemu Zakupów Niepublicznych odnajdziesz w ogłoszeniach.

Wstępne Konsultacje Rynkowe

Wstępne Konsultacje Rynkowe to element przygotowania Postępowania zmierzający, poprzez zwrócenie się do ekspertów, organów władzy publicznej lub Dostawców, do uzyskania doradztwa lub udzielenia informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, SWZ lub określenia warunków Umowy.

Informacje o prowadzonych Wstępnych Konsultacjach Rynkowych odnajdziesz w ogłoszeniach.

RFI

Zapytanie o informację (ang. Request for Information, RFI) - jest to postępowanie, którego celem jest sprawdzenie ofert i możliwości potencjalnych Wykonawców. RFI pozwala Zamawiającemu na lepsze dostosowanie opisu przedmiotu zamówienia do możliwości i sytuacji panujących na rynku.

Informacje o prowadzonych RFI odnajdziesz w ogłoszeniach.