Dodatkowe usługi

Infrastruktura tłoczni gazu
GAZ-SYSTEM, obok usług związanych z przesyłem gazu i działalnością laboratoriów może świadczyć usługi dodatkowe takie jak:
  • dokonywanie dodatkowych pomiarów, nie wynikających z obowiązków OSP związanych ze świadczeniem usługi przesyłania,
  • eksploatacja, konserwacje, remonty i inwestycje w obrębie sieci i instalacji zleceniodawcy,
  • wstrzymywanie, ograniczenie lub wznawianie dostaw do punktów systemu – na podstawie wniosku zleceniodawcy.
Aby uzyskać więcej informacji o usługach dodatkowych należy skontaktować się z właściwym terytorialnie Oddziałem.