Pracownicy GAZ-SYSTEM przy realizacji projektu
Realizujemy nasze projekty zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi, co wynika zarówno z misji, jaką mamy do spełnienia, naszych ambicji biznesowych, jak i przyjętych przez nas wartości.

W opraciu o te wartości stowrzylismy Kodeks Etyki, który stanowi zbiór najważniejszych zasad etycznych, wyznaczających standardy postępowania wszystkich pracowników oraz otoczenia biznesowego.

Nasze wartości

Wartości, które przyświecają pracownikom spółki GAZ-SYSTEM, to:
  • PROFESJONALIZM. Dbamy o najwyższe standardy zarządzania oraz sprawność operacyjną realizowanych zadań, ciągle doskonaląc stosowane procesy, systemy i technologie. Nieustannie dążymy do rozwoju swoich kompetencji i umiejętności, poszukując nowych rozwiązań.
  • WIARYGODNOŚĆ. Jesteśmy pewnym i stabilnym partnerem – dotrzymujemy zobowiązań. Wiarygodność to dla nas ciągłe i długofalowe działanie, realizowane przez wszystkich pracowników, prowadzące do budowania i utrzymania autentycznych relacji oraz zaufania.
  • WSPÓŁPRACA. Budujemy partnerskie relacje z naszymi interesariuszami, tworząc jasne zasady współpracy oparte na szacunku, zaufaniu i otwartej komunikacji. Dbamy o przyjazną atmosferę pracy, wspierając i inspirując się nawzajem.
  • BEZPIECZEŃSTWO. Zapewniamy bezpieczeństwo energetyczne poprzez nieprzerwany przesył gazu. Dbamy o niezawodność i bezpieczeństwo infrastruktury. Jednocześnie troszczymy się o bezpieczne warunki pracy naszych pracowników oraz współpracowników.
  • SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Realizujemy swoje cele biznesowe zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, współpracując z różnymi grupami interesariuszy, szanując otoczenie społeczne i środowisko naturalne.

Kodeks Etyki

Polityka antykorupcyjna

Obowiązująca pracowników GAZ-SYSTEM procedura antykorupcyjna to zespół środków i mechanizmów mający na celu wykrywanie zachowań niepożądanych w ramach organizacji oraz jej działalności, w tym nadużyć i korupcji. Procedura antykorupcyjna jest uzupełnieniem funkcjonującego w spółce systemu kontroli wewnętrznej. Dokument ten określa w szczególności zasady informowania o nieprawidłowościach oraz sposoby zarządzania tymi zgłoszeniami.