Image

"Fundusz Naturalnej Energii” to konkurs grantowy, którego ideą jest wsparcie samorządów, placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych w realizacji innowacyjnych projektów ekologicznych.

Tematyka projektów skupia się na problemach związanych ze zmianami klimatu, gromadzeniem i racjonalnym wykorzystaniem wody oraz oszczędzaniem energii i korzystaniem z jej alternatywnych źródeł. W ciągu dwunastu edycji konkursu nagrodzono ponad 270 projektów. W ramach programu przyznawane są granty w wysokości do 10 000 zł.

kontakt e-mail: fne@gaz-system.pl

Fundusz Naturalnej Energii – XII edycja

Zapraszamy do obejrzenia filmów, w których laureaci opowiadają w jaki sposób wykorzystali otrzymane środki finansowe i wprowadzili w życie swoje autorskie pomysły na edukację ekologiczną i ochronę środowiska w najbliższym otoczeniu:
Fundusz Naturalnej Energii – XII edycja - laureaci