Zawody w biegach sponsorowane przez GAZ-SYSTEM

Celem działań sponsoringowych GAZ-SYSTEM jest uzyskanie akceptacji społecznej dla planowanych i prowadzonych inwestycji oraz prac remontowych przy jednoczesnym budowaniu wizerunku przedsiębiorstwa jako eksperta na rynku energetycznym.

Spółka angażuje się sponsoringowo w projekty lokalne, regionalne, ogólnopolskie i międzynarodowe.

Obszary wspierane w ramach działalności sponsoringowej

  1. Działalność społeczna – wydarzenia wspierające społeczności lokalne;
  2. Inicjatywy proekologiczne – edukacja proekologiczna, w tym m.in. projekty lokalne w zakresie ochrony przyrody;
  3. Nauka i edukacja – przedsięwzięcia naukowe, w tym m.in. konferencje naukowe, sympozja, konkursy edukacyjne dla dzieci i młodzieży;
  4. Wydarzenia gospodarcze i branżowe – w szczególności konferencje i kongresy, fora gospodarcze i projekty zrzeszające przedstawicieli branży energetycznej oraz partnerów biznesowych;
  5. Kultura i sztuka – przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne oraz wydarzenia związane z promocją polskich dokonań kulturalnych i artystycznych;
  6. Sport i kultura fizyczna – projekty szczególnie uwzględniające aktywizację ruchową dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnych, a także wspierające sport amatorski.

Dokumenty do pobrania

Załącznik nr 1 - Wzór formularza Wniosku sponsoringowego Załącznik nr 2 - Wzór formularza raportu sponsoringowego