Podstawowe parametry i opis inwestycji:
Projekt Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny, którego celem było utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na europejskim rynku. Umożliwia on, po raz pierwszy w historii, przesyłanie gazu bezpośrednio ze złóż zlokalizowanych w Norwegii na rynki w Danii i w Polsce, a także do odbiorców w sąsiednich krajach Europy Środkowo – Wschodniej. Jednocześnie Projekt Baltic Pipe umożliwia przesył dwukierunkowy tzn. można nim dostarczać gaz z Polski do Danii.
 
  • 900 km szacowana łączna długość gazociągów
  • 4 tłocznie gazu
  • 10 mld m3 przepustowość gazociągu podmorskiego

Projekt Baltic Pipe składa się z 5 głównych komponentów: 
1) Gazociągu na dnie Morza Północnego
Podmorski gazociąg pomiędzy norweskim a duńskim systemem przesyłowym gazu.
2) Rozbudowy duńskiego systemu przesyłowego
Rozbudowa istniejącego systemu przesyłowego w Danii.
3) Tłoczni gazu w Danii
Tłocznia gazu zlokalizowana we wschodniej części Zelandii.
4) Gazociągu na dnie Morza Bałtyckiego
Gazociąg podmorski pomiędzy duńskim a polskim systemem przesyłowym gazu.
5) Rozbudowy polskiego systemu przesyłowego
Rozbudowa istniejącego systemu przesyłowego w Polsce w tym:
Duński operator systemu przesyłowego gazu Energinet był odpowiedzialny za realizację trzech pierwszych komponentów na terytorium Danii, a GAZ-SYSTEM za budowę gazociągu podmorskiego biegnącego pomiędzy Danią i Polską oraz za rozbudowę systemu przesyłowego gazu w Polsce.

Status inwestycji:
1 października 2022 r. uruchomiono transportu gazu.

Przebieg i lokalizacja inwestycji:
Inwestycja biegnie od Morza Północnego, gdzie połączy się z gazociągiem Europipe II zapewniając tym samym dostęp do gazu ze złóż norweskich. Następnie poprzez wybudowanie infrastruktury na terytorium Danię oraz na dnie Morza Bałtyckie gazociąg połączy się z polskim systemem przesyłowym. 

Więcej informacji na temat lokalizacji można znaleźć na stronach poszczególnych inwestycji wchodzących w skład projektu Baltic Pipe.
Mapa Baltic Pipe

Korzyści z realizacji inwestycji

Grafika z korzyściami z realizacji projektu

Wykonawcy

Studium Wykonalności zostało opracowane przez konsorcjum składającym się z firm Rambøll Danmark A/S oraz BSiPG GAZOPROJEKT S.A. wraz z podwykonawcą – firmą Ernst & Young na podstawie Umowy podpisanej w dniu 15 marca 2016. 

Informacje o wykonawcach poszczególnych komponentów wchodzących w skład projektu znajdziesz w zakładkach poszczególnych inwestycji.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Connecting Europe Facility (CEF). W styczniu 2019 r. Komisja Europejska przyznała GAZ-SYSTEM, dofinansowanie na prace budowlane w wysokości blisko 215 mln euro (umowa na wsparcie finansowe dla projektu została podpisana 15 kwietnia 2019 r.). 

W latach 2017 i 2018 wsparciem objęto natomiast realizację prac przygotowawczych w wysokości ponad 33,1 mln euro oraz prace przedinwestycyjne (18,3 mln euro). Kwota ta obejmuje środki przyznane zarówno GAZ-SYSYEM jak i ENERGINET (do GAZ-SYSTEM trafiło prawie 28,4 mln euro). Z kolei w ramach konkursu w 2015 r. projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości niemal 400 tys. euro na realizację studium wykonalności.

Łączna kwota przyznanego dotychczas unijnego wsparcia dla projektu Baltic Pipe wynosi ponad 266 mln euro, z czego prawie 243,5 mln zostało przyznane GAZ-SYSTEM.
 

Projekt wspólnego zainteresowania (PCI)

Komisja Europejska przyznała projektowi status „Projektu wspólnego zainteresowania” („Project of Common Interest”). Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się w na stronie poświęconej projektom PCI.

Decyzje administracyjne

Informacje o decyzjach administracyjnych dla poszczególnych komponentów wchodzących w skład projektu znajdziesz w zakładkach poszczególnych inwestycji.

Co ma wspólnego gaz ziemny i Baltic-Pipe?