Historia inwestycji

 • 12 lutego 2009 r. spółka Polskie LNG (obecnie GAZ-SYSTEM) otrzymała decyzję środowiskową dla części morskiej terminalu, wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.
 • 4 marca 2009 r. spółka  Polskie LNG (obecnie GAZ-SYSTEM) otrzymała decyzję środowiskową dotyczącą części lądowej, wydaną przez Prezydenta Miasta Świnoujście.
 • 15 lipca 2009 r. spółka  Polskie LNG (obecnie GAZ-SYSTEM) otrzymała pozwolenie na budowę terminalu LNG, wydane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Uprawomocnienie nastąpiło 4 sierpnia 2009 r.
 • 20 sierpnia 2009 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy  Polskie LNG (obecnie GAZ-SYSTEM), Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Urzędem Morskim w Szczecinie oraz Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Porozumienie określa zasady współpracy pomiędzy stronami, w szczególności zakresy rzeczowe i harmonogramy poszczególnych projektów, które składają się na budowę gazoportu.
 • 18 marca 2010 r. została podpisana umowa pomiędzy Polskie LNG (obecnie GAZ-SYSTEM) i PGNiG na świadczenie w terminalu LNG usług regazyfikacji oraz usług dodatkowych.
 • 10 czerwca 2010 r. w Świnoujściu podpisano umowę na nadzór inwestorski nad budową terminalu LNG z Konsorcjum WS Atkins-Polska Sp. z o.o. (Polska) - Atkins Ltd. (Wielka Brytania).
 • 15 lipca 2010 r. została podpisana umowa na budowę terminalu gazu skroplonego (LNG) w Świnoujściu, pomiędzy inwestorem: spółką Polskie LNG S.A. a wykonawcą: konsorcjum Saipem S.p.A. (Włochy) – Saipem SA (Francja) – Techint Compagnia Technica Internazionale S.p.A. (Włochy) – Snamprogetti Canada Inc. (Kanada) – PBG SA (Polska) – PBG Export Sp. z o.o. (Polska).
 • 23 marca 2011 r. odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę terminalu LNG w Świnoujściu.
 • 13 października 2011 r. w Warszawie została podpisana umowa między spółką  Polskie LNG (obecnie GAZ-SYSTEM) a Instytutem Nafty i Gazu na dofinansowanie budowy terminalu LNG z Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na kwotę 456 mln PLN.
 • 30 listopada 2011 r. zakończono betonowanie ścian drugiego zbiornika na skroplony gaz w budowanym terminalu LNG w Świnoujściu.

Połączenie spółek GAZ-SYSTEM i Polskie LNG

W ślad za decyzją kierunkową Zarządu spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w sprawie rozpoczęcia procesu połączenia ze spółką zależną Polskie LNG S.A., w dniu 21 października 2020 r. Zarządy obydwu spółek podpisały porozumienie o przyjęciu Planu połączenia.

 • W dniu 31 marca 2021 r. spółki dokonały połączenia na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Dotychczasowe przedsięwzięcia i działalność spółki Polskie LNG S.A. będą kontynuowane przez GAZ-SYSTEM jako następcę prawnego Polskie LNG.