Elementy infrastruktury naziemnej
Użytkownicy Terminalu mogą odsprzedać lub udostępnić niewykorzystaną, przydzieloną im zdolność Terminalu na zasadach opisanych w pkt. 11.2 Instrukcji Terminalu.

Obecnie nie ma ofert odsprzedaży Usług Regazyfikacji i Usług Dodatkowych.

Oferty na bieżąco można śledzić również na platformie GSA

Zasady przeprowadzania transakcji na rynku wtórnym oraz rodzaje ofert odsprzedaży przepustowości opisane są w Regulaminie Platformy GSA.